Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Avancerade bildinställningar (Smart)

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-09-20

Avancerade bildinställningar (Smart)

 

Smart  è Inställningar è Bild è Bildläge è Avancerade inställningar

Välj ett av de förinställda bildlägena först.

Dynamisk kontrast

  - Justera kontrasten till den optimala nivån.

Dynamisk färg

  - Justera färgerna för mer natrulig färgåtergivning.

Föredragen färg

  - Hudfärg

  - Gräsfärg

  - Himmelfärg

Superupplösning

  - Ger en kristalklar bild genom att förbättra detaljerna i områden där bilden är suddig eller oklar.

Gamma

  - Ställer in graderingskurvan.

Färgskaleomfång

  - Ställer in färgomfånget.

Kantförbättring

  - Gör kanter skarpare och klarare.

xvYCC

  - Adjusts Justeras för rikare färger.  [Inte tillgängligt på alla modeller.]

Färg filter

  - Filtrerar områden av en specific färg från RGB-färgera för en korrekt färgåtergivning.

Mönster

  - Visar monster för expertinställningar.

Vitbalans

  - Justerar bildens färg

Färgkalibrering

-       För expertanvändning med testmönster. Områden med sex färger (röd, grön, blå, blågrön, magenta och gul) kan justeras utan att påverka andra färger.

Färgkalibreringen kan vara svårt att se i vanliga bilder.

Inställningar kan skilja sig åt beroende på ingångssignal och modell.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500