Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

[TV] Trådbunden Anslutning Fel

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • TV
  • Senast uppdaterad 2015-06-13

 

LG TV Trådbunden Anslutning FelNär internet inte kan kommas åt med Smart TV,
kan det bero på flera orsaker, inklusive:
Strömförlust för TV:en eller hemmanätverkets hårdvara.
Funktionsstörning på hemmanätverksutrustningen.
Problem med utrustningen eller
    bredbandsanslutning från Internetleverantören.
Innan du fortsätter med felsökningsstegen,
bekräfta att strömmen har återställts efter ett strömavbrott.

 

Felsökning för Trådbunden Nätverk ProblemVid ett strömavbrott, bekräfta först att strömmen är återställd.
Nästa, se till att TV:en kan slås på normalt. Fortsätt med följande steg.

1. Kontrollera att hemmanätverksutrustningen är korrekt ansluten till Internet källan
    och till TV:en.

2. Efter ett strömavbrott, bör all nätverksutrustning återställas.
    Se avsnittet Återställ Router/Modem.


3. Efter återställning av nätverksutrustningen, bekräfta LED statuslampor för att se signaler
    från Internetleverantören. Kontrollera nätverksstatus för att bekräfta åtkomst.

4. Tryck på Smart -knappen på fjärrkontrollen.
    Välj Inställningar> Nätverk> Nätverksstatus, därefter tryck på HJULET eller OK.
    Detta kommer att köra nätverksstatus testet automatiskt.

 

 

5. Resultatet från Nätverksstatus Testet visas nedan.

 

 

6. En röd ✗ markering indikerar ingen anslutning till antingen via Gateway/Nätverksporten, DNS, eller Internet.

    Återställ nätverksutrustningen igen. Se avsnittet Återställ Router/Modem.


7. Efter återställningen av nätverksutrustningen, gör om
Nätverk Status testet för att kontrollera anslutning.

    Om internetanslutningen inte är tillgänglig, kontakta internetleverantören.

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500