Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

TV:ns programvaruuppdatering slutförs inte

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kommersiell TV, TV
  • Senast uppdaterad 2015-06-19

TV-uppdatering slutfördes ej

 

 

Vissa programuppdateringar kräver nedladdning av stora filer som kan ta längre tid att slutföra. Status av pågående nedladdning indikeras för användaren. Om nedladdningen tar för lång tid eller när statusen för pågående nedladdning avstannat så kan nedladdningen ha misslyckats. Följ då nedanstående instruktioner för att återinitiera uppdateringen

 

1. Koppla från TV-apparatens elkabel.

 

2. Vänta 30 sekunder och koppla in elkabeln igen. Slå sedan på TV:n.

 

3. Välj sedan Programuppdatering och hämta uppdateringen på nytt.

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500