Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

[TV] Tidsinställlningar för 2014 Modell

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • TV
  • Senast uppdaterad 2015-06-15

 

Tidsinställningar för 2014 Modell

 

 

Om TV:en är ansluten till ett nätverk eller antenn (DTV), kommer den att ta emot tidsinformation och

TV tidsinställningar kommer att ske automatiskt.


Visa Start menyn genom att trycka på HEM-knappen på fjärrkontrollen.

Välj Inställningar för en detaljerade meny.

 

 

Allmän → Välj Tid & Datum 

  -. Ställ in Automatiskt (Kontrollera om Automatisk Tidsinställningar är aktiverad/inaktiverad) →√(Standard)

  -. (Av) → Manuellt tidsinställning (Tid, datum)

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500