Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

[TV] Ingen Signal / Svart Skärm / Ingen Bild

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • TV
  • Senast uppdaterad 2015-06-15

 

Ingen Signal / Svart Skärm / Ingen Bild

 

 

Om enheten visar en svart skärm eller bilden skickar ett “Ingen Signal” meddelande,

beror det oftast på fel ingång/input.

 

Kontrollera Strömmen

 

Kontrollera strömmen genom att starta TV:en.

tryck på meny-knappen när Tv:en är på för att kontrollera om Tv:en fungerar ordentligt.

Använd Meny-knappen för att testa.

Om inte menyn kommer fram trots att produkten är på, kontakta kundtjänsten.

 

Kontrollera andra Ingångar

 

Är en DVD / Blu-ray spelare, spelsystem, eller annan enhet kopplat till TV apparaten?

Om ja,

byt ingången till den som en extern enhet är tillkopplat för att se om en bild kommer fram på skärmen.

Starta den externa enheten.

 

Använda en HDMI Kabel

 

Om en HDMI är använt och SIMPLINK är PÅ, kan det orsaka TV:ens meddelandet "Ingen Signal"

när du manuellt har bytt ingång på TV:en. 

Stäng av SIMPLINK genom att trycka på SIMPLINK knappen på LG fjärrkontrollen.

 

Är en High Definition Kabel / Satellit Box Använt?

 

Om ja :

Starta den externa enheten.

(Tryck på ström-knappen på den externa enheten, även om den ser ut att vara på)

Troligtvis är Komponent eller HDMI kabel använt.

Säkerställ att kablarna är satt in säkert i både TV:en och den externa enheten. 

Om Komponent kablar är använda, se till att färgerna är motsvarande. 

Om HDMI är använt, återanslut HDMI kabeln. 

Byt TV ingången på TV:en till Komponent eller HDMI

genom att trycka på Ingång/Input-knappen på fjärrkontrollen.  

Det kan vara nödvändigt att justera upplösningen på den externa enheten

beroende på kablarna som används.  

Om upplösningen kan justeras med knappar på framsidan av kabel/satellit boxen

eller i meny alternativen, vänligen gör detta.

För HD Kabel / Satellit, borde upplösningen vara åtminstone 720P.

I annat fall, kan det vara nödvändigt att kontakta kabel/satellit leverantören.

Försök att ansluta en annan extern enhet

med samma kablar och samma ingång för att testa TV:en.

 

Om nej :

Starta den externa enheten.

(Tryck på ström-knappen på den externa enheten, även om den ser ut att vara på).

Välj korrekt ingång eller kanal.

Byt TV ingången till A/V eller Video genom att tycka Input-knappen på fjärrkontrollen

om röd / vit / gul anslutningarna är använda.

Försök ansluta en annan extern enhet

med samma kablar och samma ingång för att testa TV:en.


 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500