Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Är det mosaik bild på TV när den testas?

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV
  • Senast uppdaterad 2015-06-15

 

Är det mosaik bild på TV när den testas?

 


■ Symptom
   Mosaik på grund av blockerad ljud uppstår på testbilden med rugbyspelare.

 

■ Kontrollera
   Bild test? : För att se om kundens TV skärmfel beror på signal/innehåll, vägleds kunde till att gå till Inställningar<Bild<Bildtest.
   Bildtest-skärmen med rugbyspelare kan ha mosaik på grund av att blockerande ljud kan förekomma.
    Det kan inträffa som den sammanpressad bild visas.


  Video test?

  

 

■ Övrig information
     Bilden är sammanpressad från 6Mbyte till 580Kbyte.
      Ljudblockering sker under sammatryckningen och beror inte på defekt av TV.
     Om du har en hög upplösning över 6Mbyte, försök att visa bilden på TV:en för att kontrollera.
     Jämför, försök också visa en bild i 1Mbyte. Liknande mosaiker kommer visas.
         Det är på grund av upplösning skillnaden beror på bildkvaliteten, inte på grund av ett produktfel.
        Bildstorleken kan ses på PC för steg och . Se egenskaper genom att klicka på den högra knappen på musen.

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500