Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

TV-en stängs av under uppdatering av mjukvara.

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • TV
  • Senast uppdaterad 2015-07-24

 

TV-en stängs av under uppdatering av mjukvara.

 

 

 Om TV-en stängs av under uppdatering av mjukvara, fortsätt med följande steg.

 

1. Om TV-en stängs av under en uppdatering,

    dra ut strömkontakten till TV-en från vägguttaget eller från skarvsladden.

2. Vänta i 30 sekunder.Sätt i störmkontakten igen och slå på TV-en.

    Om uppdatering av mjukvaran fortfarande misslyckas och TV-en stängs av, kontakta kundsupport.

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500