Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

TV-en kan inte anslutas till en PC med Windows 7 via Screen Share.

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • TV
  • Senast uppdaterad 2015-07-24

Symptom


 - TV-en kan inte anslutas till en PC med Windows 7 via Screen Share.

 

 

Kontrollpunkter

 

  1. Kontrollera at TV-en är 2014 web OS 1.0

 

  2. Tryck på  menu på fjärnkontrollen.

        remote control

 

  3. Välj   setting  på skärmen.

    setting

 

  4. Välj nätverk.

    Select network

 

  5. Kontrollera TV namn, överskrider 31 tecken.

    Check TV name exceeds 31bytes.

 

 

Hur fixar man det

 

  1. Ändra TV namn så det blir under 30 tecken.

    Edit TV name to be under 30 bytes.

 

  2. Försök ansluta TV och PC igen.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500