Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Hur tar man bilder och hur spelar man in en video

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2015-08-04

 

[LG webOS TV] Hur tar man bilder och hur spelar man in en video

 

how to use Hur tar man bilder med en webOS teve?

 

             Du kan ta bilder samt spela in filmer med hjälp av kameran i din smartteve.

           1. Tryck på husknappen home på kontrollen → Markera "option" nere till höger på skärmen.

           2. Kör kameraapplikationen.

 

          image

 

           ① Kamerainställningar

           ② Du kan ta bilder med ett stort urval av effekter och ramar.

           ③ Tryck på slutarknappen för att starta filminspelning eller för att ta en bild.

           ④ Tryck på kamera/video för att välja mellan film- eller kameraläge.

           ⑤ Tryck på betraktare för att visa bilder och se på videoinspelningar. 

           ● För att köra kameraapplikationen måste en kamera följa med i teven eller köpas separat.

               

 

 

           Konfigurera kamerainställnignarna

 

           Starta kameraapplikationen → klicka på kamerainställningar nere till vänster.

           Allmäna inställnignar

           Här kan du kan ändra bildegenskaperna för bilder/videor.     

 

        ● När en bild eller video sparas på det interna minnet kommer det inte gå att flytta bilderna

            mellan lagringsenheter.

 

           Inställningar för bild

           Du kan: konfigurera bildstorleken, välja slutartiden och ställa in om bilderna ska tas i en serie.

 

           Inställningar för video

          Du kan konfigurera: videostorleken och videokvaliteten.

 

           Återställ

           Du kan återställa kamera-/videoinställningarna till de ursprungliga inställningarna.

 

            För användning av ett USB-minne måste den formateras till NTFS-format.
 

how to use Hur man ser på bilder och videor som blivit tagna på teven

 

           

Du kan: se på bilder och videor som blivit tagna, det går att radera dem och du kan redigera dem.

 

Tryck på betraktare nere till höger.

 

 

          image

 

 

           ① Du kan lägga till en mängd olika effekter på dina bilder.

           ② Du kan välja lagringsplats för bilderna och videorna.

           ③ Du kan markera flera filer samtidigt och radera dem.

           ④ Välj bild-/videolista för att visa en detaljerad skärm.

           ⑤ Tryck på kameraknappen för att återgå till kameraläget.

 

           Applicera effekter

           1. Välj en bild från listan du vill redigera.

           2. Trycyk på effektknappen (1)

           3. Välj önskad effekt och tryck på SPARA.

          image

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500