Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

[LG webOS TV] Hur man ställer in bildformat

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • TV
  • Senast uppdaterad 2015-08-06

[LG webOS TV] Hur man ställer in bildformat

 

function Inställning av bildformat

 

          home ► settings  advanced setting Bild► Bildformat

 

             16:9

             Visar 16:9 bildformatet 

 

             Bara skanna 

             Visar bilden i ursprungsformatet utan att beskära kanter av bilden.

             ● ' Bara skanna' kan väljas för DTV/HDMI/Komponent (720p eller högre).
 

             Full vidd 

När TV tar emot wide screen-signal, kommer det att låta dig justera bilden horisontellt eller vertikalt, linjärt proportionellt, så att den fyller hela skärmen helt. 4:3 och 14: 9 video stöds i helskärmsläge utan att bilden blir oproportionerlig genom DTV ingång.

 

             Ställ in efter program / Original

             Ändrar bildförhållandet till 4:3 eller 16:9 beroende på ingångssignal

 

             4:3

             Visar bildformatet 4:3

 

             14:9

             Du kan se bilden på ett 14:9 format eller ett allmänt TV program i 14:9 moduset. 14:9 Formatet 14:9 visas så som 4:3 formatet, dock placeras bilden antingen på den övre eller den nedra delen av skärmen.

 

             Zoom

             Förstorar upp bilden för att matcha skärmbredden Den övre och undre delen hamnar inte utanför.

 

             Cinema Zoom

             Gör om bildförhållandet med ett cinemascope-format på 2.35:1 utan att att bilden blir oproptionerlig.

 

             De anpassningsbara alternativen kan variera beroende på modell eller land.

             Visning av innehåll från en extern ingångskälla och- eller under en längre tid visat t.ex stillbilder eller en bild med format 4:3 kan medföra en inbränning. 

             Beroende på ingångssignalen så kan de tillgängliga bildformaten variera.

             På HDMI-PC moduset så är endast 4:3 och 16:9 formaten tillgängliga.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500