Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

[LG webOS TV] Problem med skärmen

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • TV
  • Senast uppdaterad 2015-08-06

[LG webOS TV] Problem med skärmen

 

Om du upplever något problem med skärmen bör du kontorllera följande.

Ibland kan det röra sig om enskilda inställnignar, således inget fel på din produkt.

 

Först av allt, börja med en ett bildtest.

 home  settings  advanced setting  Bild Bildtest

Kontrollera där om bilden är felaktig eller förvrängd.

image

 

image

 

image

 

 

 

symptom    Skärmen överlappar eller har linjer på

             alla kanaler eller en specifik kanal

 

              Rikta antennen mot basstationen eller anslut antennen

              enligt "hur man ansluter antennen" sektionen.

 

 

 

symptom  Skärmen skakar i samband med horisontella/vertikala linjer blir synliga. 
 

             Kontrollera att inte andra frekvenser från Wifi-routrar, mobiler eller andra elektroniska produkter

             som avger radiovågor eller starka elektromagnetiska fält som eventuellt stör ut din TV.

          

 

 

symptom  En digitalt sänd kanal stoppar eller får ingen eller fövrängd bild.  
 

             - Detta uppstår när signalen är svag eller ostabil.

               Justera antennens riktning eller kontrolloera antennkabeln så att den är ordentligt anluten  och inte glappar.

             - Om signalstyrkan är för låg, ta kontakt med din kanalleverantör så att dom kan åtgärda signalen.

                Kontorllera signalstyrkan här:

              home  settings  advanced setting CKanaler ► Kanalinställning Manuell sökning

               image

 

               image

 

 

symptom  Jag kan inte se på digitala sändningar även om jag har kabelTV.
             

             Kontrollera ditt abonemang och övrig information kring utbudet

             och övrig information kring utbudet på hur det ser ut i just din adress eller ta kontakt med din kanalleverantör.

 

 

symptom  Skärmen är blank eller förvrängd när en HDMI-kabel har anslutits.
 

             Kontrollera så att HDMI-kabeln är en godkänd sådan. Om den inte är certifierad så kan bilden börja

             flimra eller inte avge någon bild alls.

             Kontrollera så att kabeln är ordentligt isatt. Löst isatta HDMI-kablar kan orsaka flimrig eller ingen bild.

 
 
symptom  Det fungerar inte när jag försöker ansluta en USB-enhet.
 

             Kontrollera så att USBenheten och eventuell USB-kabel har 2.0 standarden eller högre.

 

              ● Service-information om din TV hittar du på: home  settings  advanced setting 

                 ► Allmänt Om denna TV.

                 image

                 image

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500