Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

[LG webOS TV] Nätverksinställning

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • TV
  • Senast uppdaterad 2015-08-13

 

 

[LG webOS TV] Nätverksinställning

 

 

function Nätverksinställning

 

           Om du konfigurerar inställningar för nätverket kan du använda olika tjänster som finns online samt applikationer.

 

 

           Ställ in ett trådbundet nätverk

 

           wired connection

 

           1. Anslut TV:n och routern med en LAN-kabel kopplad till LAN-porten i TV:n. Routern bör redan vara ansluten till internet.
           home screen

           2. Tryck på home - knappen på fjärrkontrollen och välj settings uppe i högra hörnet.

 

 

 

           wired connection

           3. Välj advanced setting  Nätverk  ► Trådbunden (Ethernet).
               Detta kommer att aktivera nätverksanslutningen.

 

 

 

           Ställ in ett trådlöst nätverk

           wireless network

 

           1. Sätt på routern som är ansluten till Internet.

 

 

 

           home screen

           2. Tryck på home - knappen på fjärrkontrollen och välj setting uppe i högra hörnet.

 

 

 

           wifi connection        

           3. Välj advance setting  Nätverk Wi-Fi-anslutning.
               Detta kommer att aktivera den trådlösa nätverksanslutningen.

           ● För några modeller behöver du ansluta en Wi-Fi/Bluetooth dongel för att använda funktionen.

 

 

           Nätverksinställningar varningar:

 

           ● Använd en standard LAN-kabel (anslut till Cat5 eller högre med RJ45 connector, 10 Base-T,

              eller 100 Base TX LAN port).

           ● Återställning av modemet kan lösa några nätverksanslutningsproblem. Stäng av strömmen, koppla ur och koppla in igen och sätt sedan på strömmen igen för att lösa problemet.

           ● LG Electronics är inte ansvariga för nätverksanslutningsproblem eller fel orsakade av nätverksanslutningen.

           ● Det kan hända att nätverksanslutningen inte fungerar korrekt på grund av nätverksinställningar eller nätverksoperatör.

           ● DSL-tjänsten behöver ett DSL-modem; kabel-service behöver ett kabel-modem.

              Eftersom bara ett begränsat antal nätverksanslutningar kan vara tillgängliga kan det hända att nätverksinställningar på TV:n inte kan användas beroende på kontraktet med nätverksoperatören. (Om avtalet inte tillåter mer än en enhet per linje kan bara den redan anslutna PC:n användas.)

           ● Ett trådlöst nätverk kan uppleva störningar från andra enheter som använder 2.4 GHz

              frekvens (trådlös telefon, Bluetooth-enhet eller mikrovågsugn). Även om störningar kan uppstå vid användning av 5 GHz frekvens så är det mindre risk.

           ● Den trådlösa nätverksmiljön kan orsaka att nätverkstjänster kör långsamt.

           ● Om du vill stänga av alla lokala hemnätverk och det misslyckas kan det orsaka överdriven trafik på vissa enheter.

           ● Åtkomstpunkten måste stödja trådlösa anslutningar och trådlös anslutningsfunktion måste vara aktiverat på enheten för att ha AP (access point) anslutning. Kontakta nätverksoperatören för tillgång till trådlösa anslutningar på åtkomstpunkten.

           ● Kontrollera SSID och säkerhetsinställningar på AP. Se lämplig dokumentation för SSID och säkerhetsinställningar för AP.

           ● Ogiltiga inställningar för nätverksenheter (trådbundna/trådlösa/linjedelare, hub) kan göra att TV:n kör långsamt eller inte fungerar korrekt. Installera enheterna korrekt enligt lämplig manual till lämpligt nätverk.

           ●  Anslutningen kan skilja sig åt beroende på Routertillverkaren.

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500