Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Hur använder jag HomeChat?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Ljud
  • Senast uppdaterad 2015-07-03

 

Hur använder jag HomeChat?

 

 Fråga

        Hur använder jag HomeChat?

          Modell : NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

 

            Förberedelse

               Kontrollera om din enhet har stöd för HomeChat, och registera sedan produkten.

 

 Åtgärd

           Efter du registrerat enheten kan du använda HomeChat.

           Varje medlem i familjen kan ansluta sig till en högtalare i HomeChat och en medlem kan registrera sig till fler.

                       För mer detaljer: http://www.lghomechat.com

                       När du fabriksåterställer en av högtalarna kommer enheten att kopplas ifrån nätverket och högtalaren

                         måste registreras igen.

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500