Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

"Nätverksanslutningsstatusen på högtalarna är inte stabil" kommer upp i Gruppering, vad ska jag göra?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Ljud
  • Senast uppdaterad 2015-07-21

 

 

“Nätverksanslutningsstatusen på högtalarna är inte stabil" kommer upp i Gruppering, vad ska jag göra?

 

 

 Problem
          Nätverksanslutningsstatus är inte stabil

 

Modell: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

 

 Lösning

          Steg 1: Om högtalaren är installerad i ett område med svag signal, placera den närmare routern.

          Steg 2: Om det inte löser sig genom steg 1, anslut en av högtalarna eller en Brygga(R1) till routern genom en kabel. Efter att ha anslutit via kabel, återställ de andra högtalarna och lägg till den kabelanslutna högtalaren eller Bryggan(R1). 

          Steg 3: Om det inte löser sig genom steg 2, anslut högtalaren som har svagast signalstyrka till routern med en nätverkskabel.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500