Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vad orsakar bruten kontakt mellan högtalare i Grupperingsläget?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Ljud
  • Senast uppdaterad 2015-07-22

 

 

Vad orsakar bruten kontakt mellan högtalare i Grupperingsläget?

 

 

 

symptom Problem

- Problem med Grupperingsfunktionen

- Användbara modeller: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

 

how to fix Lösning

Upplösning av Gruppering kan orsakas när:

1. Alarmet sätter igång

Alarm ställs in separat och är gjort för att automatiskt splittra grupperingen av högtalarna när alarmet ringer för att underlätta för användarna.

2. Strömmen stängs av

 När strömmen stängs av hävs grupperingen av högtalarna. Du behöver omgruppera dem om du vill använda Grupperingsläget igen när strömmen satts på.

3. Annat

Grupperingsläget kan avbrytas om signalen störs på grund av problem med det trådlösa nätverket. När den smarta mobila enheten med applikationen är i ett ostabilt WiFi-område, flytta enheten närmare en router och försök igen.

Om alla högtalarna är anslutna genom det trådlösa nätverket

När en högtalare och en router står för långt ifrån varandra kan det göra att grupperingsläget hävs. Flytta högtalaren närmare routern och försök igen.

Om en högtalare är ansluten med en kabel och de andra högtalarna är tillagda

Om de andra högtalarna inte är på lagom avstånd till den kabelanslutna högtalaren, installera en Brygga(R1) eller en annan högtalare mellan dem.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500