Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Jag kan inte styra högtalaren från Music Flow applikationen.

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Ljud
  • Senast uppdaterad 2015-07-23

 

 

Jag kan inte styra högtalaren från Music Flow applikationen.

 

 

 

symptom  Fråga

- Jag kan inte styra högtalaren från Music Flow applikationen. Vad ska jag göra?

- Modeller: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

 

checkpoint  Förberedelse

Undersök om nätverkssignalen störs

 

how to fix  Lösning

När en smart mobil enhet med applikationen är placerad i ett område med dålig signal, flytta enheten närmare routern och försök igen.

   1) Om alla högtalare är trådlöst anslutna till nätverket

   När högtalaren och routern står på för stort avstånd ifrån varandra, kan det uppstå problem i styrningen av högtalaren. Flytta högtalaren närmare routern och försök igen.

   2) Om en högtalare är ansluten till nätverket med en kabel och de andra högtalarna är tillagda

  När en högtalare står för långt ifrån den kabelanslutna högtalaren, installera en annan Brygga(R1) eller en högtalare mellan högtalaren och den kabelanslutna högtalaren. Försök igen.

  ▶ Om det sker kontinuerligt, återställ kanal för Mesh-nätverk i [Inställningar] > [Avancerade Inställningar] > [Kanal för Mesh-nätverk]

  ▶ Om en högtalare står för nära en router kan nätverksanslutningen bli ostabil.

  ▶ Rekommendationen är att installera en högtalare ungefär 90-120cm ifrån routern.

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500