Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Problem med uppdatering av Music Flow-enhetens mjukvara

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Hemmabiosystem
  • Senast uppdaterad 2015-04-24

 

Det händer ibland att uppdateringen misslyckas då du vill uppgradera din Music Flow-produkts mjukvara.


 

Du kan uppdatera MusicFlow-systemet på olika sätt:

1. Automatisk uppdatering av applikationen ifrån Appstore eller Market.

2. Högtalarna uppdateras genom applikationen.

 

För det senare, öppna menyn och gå till Inställningar > Versioninformation.
Vänta tills applikationen scannat ditt nätverk och registrerat alla högtalarna.

 

Du kan se om högtalarens mjukvara behöver uppdateras bakom varje enskild högtalare.

Om någon av dem behöver uppdateras, tryck på dubbelpil-ikonen bredvid "Device version info" (Enhetsversionsinformation).

 

Om denna uppdatering misslyckas är det bästa sättet att lösa det på att fortsätta försöka eftersom den huvudsakliga anledningen brukar vara en instabil nätverksanslutning.

Högtalaren kommer att fortsätta nedladdningen och efter några försök borde uppdateringen vara färdignedladdad och högtalaren installerar den. Om det inte fungerar först, testa igen.

 

Om uppdateringen verkligen inte fungerar trots upprepade försök, testa att stänga av och starta om alla högtalare utom en.

Öppna applikationen på nytt och gå till uppdateringssidan. Starta uppdateringen och fortsätt försöka tills uppdateringen är nedladdad och repetera processen för varje högtalare separat.

 

Denna repetitiva metod kan vara frustrerande, men fortsätt försöka och det kommer att fungera!

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500