Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Anslut hörlurar eller USB-enheter

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-08-30

 

Anslut hörlurar/USB-enhet     

 

Hörlurar kan anslutas direkt till TV:ns ”H/P OUT”-uttag (gäller endast modeller med hörlursuttag).

 

 

Anslut USB

 

 

Man kan nyttja Smart Share och Time Machine-funktioner via USB. Anslut din USB-lagringsenhet och avnjut bilder, ljud och video.

 

VÄNLIGEN OBSERVERA:

  •  Vissa USB-hubbar kanske inte fungerar korrekt. Om en enhet ansluten via en USB-hub inte går att läsa, anslut den direkt till TV:n.
  •  Anslut USB-hårddisk direkt till TV:ns USB-uttag.

 

 

Användning

Justera volym medVol +, -,och mute på fjärrkontrollen.


 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500