Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Kanalinställning och redigering (Smart)

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-08-30

 

Kanalinställning och redigering (Smart)

Automatisk inställning

Smart  è Inställningar è Inställningar è Automatisk inställning

Söker och lagrar alla tillgängliga program.

 

Antennsladd/kabel bör vara korrekt ansluten.

Endast kanaler med pågående sändning sparas.

Om systemet är låst behöver du slå in koden för att göra detta.

 

Manuell inställning

Smart  è Inställningar è Inställningar è Manual Tuning

Sök och ställ in kanaler manuellt.

Signalstyrkan kan kontrolleras för digitala sändningar.

 

Programredigering

Smart  è Inställningar è Inställningar è Programredigering

Organisera, lägg till, eller ta bort program.

Kanaler kan läggas till i favoritlistan eller hoppas över.

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500