Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Favoritkanaler (Smart)

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-08-30

 

Favoritkanaler (Smart)

 

Ställ in favoritkanaler

Smart  è Inställningar è Inställningar è Programredigering

1.Tryck på SMART/Home och välj ”Inställningar”.

2. Välj kanal.

3. Välj programredigering.

4. Välj kanaler och lägg till dem enligt anvisningarna längst ner på skärmen.

 

Använd Favoritkanaler

Smart  è Programlista

Kanallistan kommer att visas.

Välj din favoritlista för att se de utvalda kanalerna.

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500