Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Automatisk kanalsökning / Manuell inställning och programredigering.

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-09-20

Automatisk kanalsökning / Manuell inställning och programredigering.

Automatisk inställning

Smart  è Inställning è Kanal è Automatisk inställning

Söker in alla kanaler.

Antenn och kabel måste vara anslutna korrekt.

Enbart kanaler som sänder kommer att lagras.

Manuell inställning

Smart  è Inställning è Kanal è Manuell inställning

Söker in kanaler manuellt.

Programredigering

Smart  è Inställning è Kanal è Programredigering

Lägger till, tar bort och/eller ändrar plats på kanalerna.

Kan lägga till och tar bort favoritkanaler.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500