Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Ljudläge (Smart)

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-09-20

Ljudläge (Smart)

Allmänna ljudinställningar

Smart  è Inställningar èLjud è Ljudläge

TV´n har ljudinställningar, anpassade för olika situationer.

Standard

  - Passar alla olika typer av sändningar.

Musik / Film / Sport / Spel

  - [Kan skilja mellan modeller] Välj det ljud som passar sändningen.

Användarinställningar

  Ställ in ljudet enligt preferens.

Ljuddetaljinställningar

Smart  è Inställningar è Ljud è Ljudläge è Användarinställningar

Ändra ludläge till Användarinställningar..

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz

  - Kontrollera Hertz I utjämnaren.

Initiering

  - Initiera utjämnaren för att återställa inställningarna.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500