Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Live Scan (Smart)

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-09-20

Live Scan (Smart)

 

 

Smart  è Inställningar èVideoè Videolägeè Övriga inställningar è Live scan

 

[Varierar mellan modeller]

Skapar en mjukare bildåtergivning.

 

Mjuk

  - Värdet av Vibrationsborttagning / Efterbild är satt till 3 .

 

Skarp 1 

  - Värdet av Vibrationsborttagning / Efterbild är satt till 7.

 

Skarp 2

  - Skarphet är satt till 1.

  - Skarp 2 används inte på 3D-skärm.

 

Användare

  - Kan manuellt kontrollera vibrationsborttagning / Efterbild.

  - Vibrationsborttagning: Funktion för att kontrollera vibrationer i rörliga bilder.

  - Efterbildsborttaging: Funktion för att kontrollera efterbild I skärmen.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500