Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Uppdatering av programvara

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2015-07-30

 

Uppdatering av programvara

 

 

 Programuppdatering (eller mjukvaruuppdatering) finns tillgänglig för alla LG SMART TV apparater

 med nätverksanslutning. Programuppdateringen är till för att uppdatera och förbättra TV:ns funktioner.

 

 Obs : Nätverksanslutning krävs alltid för att ladda ned en ny mjukvara.

 

Uppdatering av mjukvara

 

Om Programuppdatering valts i inställningarna kommer det automatiskt dyka upp en notering när en ny mjukvara

finns tillgänglig.I övriga fall hänvisas till följande steg för att kontrollera senaste version.

1. Tryck på Smart-knappen på fjärrkontrollen.

    Välj Inställningar > Support > Programuppdatering, och tryck sedan på hjulet eller ENTER.

 

 

 

2.     Den nuvarande versionen visas på menyn.
För att kontrollera om en ny version finns tillgänglig, välj Kontrollera senaste version.
Tryck sedan på hjulet eller ENTER.
Om Automatisk uppdatering är på, hämtas en ny version automatiskt.
För att förhindra att TV:n söker efter uppdateringar, välj Programuppdatering Av.

 

 

3. Visa senaste version ger ett meddelande som visar antingen att en ny version är tillgänglig eller

     ingen uppdatering funnen. För att ladda ner den nya versionen, välj Uppdatera, tryck sedan på

     hjulet eller ENTER.

 

 

4. Under nedladdningen visas ett statusfält med den avklarade nedladdning och uppskattad tid tills nedladdningen

    är klar. När nedladdningen är klar och TV:n är uppdaterad visas ett meddelande.

 

 

5. Efter att meddelandet visats om lyckad nedladdning, starta om TV:n för att installera uppdateringen.

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500