Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

LG TV slås på och av

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2015-07-30

 

 

LG TV slås på och av

 

 

En TV som till och från slås på och av sig själv orsakas oftast av timer inställningen.


1. Kontrollera om strömsladden är ordentligt ansluten till TV: ns baksida.

                   2. Kontrollera att strömsladden även sitter ordentligt i strömuttaget i väggen eller i skarvsladden

 

                   3. I TV:ns meny under tidsinställningar kan man förinställa timers som påverkar TV-apparaten att starta

                        och stänga av sig själv automatiskt. För att kontrollera inställningarna, tryck på SMART-knappen på

                        TV-kontrollen. Välj Inställningar > TID, tryck sedan på hjulet eller ENTER.

 

 

Avslagningstid (OFF TIME) - Stänger av TV:n vid en bestämd tid varje dag. Kontrollera om avslagningstiden (OFF TIME) är på.


Påslagningstid (ON TIME) - Om påslagningstid (ON TIME) är på eller TV:n har varit inaktiv (inga knappar har blivit tryckta) i mer än 2 timmar, stänger TV:n av sig automatiskt för att spara energi. Kontrollera om påslagningstid (ON TIME) är på.


Insomningstimer (SLEEP TIMER) - Stänger av TV:n efter ett förutbestämt tidsförlopp. Kontrollera om insomningstimer (SLEEP TIMER) är på. 

 

OBS: Om TV:n sätts igång av sig självt, sätt då ON TIME på AV.


4. Om inget av de ovanstående stegen hjälpte, återställ då TV:n genom att dra ur strömkabeln från vägguttaget eller skarvsladden.


5. Vänta i 30 minuter med att sätta i strömkabeln igen.

                                             6. Sätt på TV:n. Om TV:n fortfarande slår på och av sig själv, kontakta LG support för service. 
 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500