Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Kan jag låsa och låsa upp teven? [LG webOS TV]

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2015-08-07

 

 

Kan jag låsa och låsa upp teven? [LG webOS TV]

function Föräldralås 

 

            Du kan begränsa TV-kanalerna genom att slå på föräldralås.

           1 home ►  settings ►  advanced setting  Föräldralås ► PÅ 

 

           Denna funktion arbetar baserat på informationen som teven motar från TV-leverantören.

           Om TV-signalen inte innehåller den nödvändiga informationen kommer inte denna funktion att

           fungera korrekt. 

 

           För att förhindra att barn ser på kanaler för vuxna baserat på en gradering (som varierar

          från land till land) måste man slå in en kod på fyra siffror. 

 

           ● Endast för digitalkanaler.

 

           Blockera program/kanaler

           Blockera kanaler och program manuellt som innehåller innehåll som är olämpligt för barn.

           Program och kanaler som är olämpliga för barn kommer att visa en svar bild och vara ljudlös.

 

           För att kolla på låsta programmen, skriv in lösenordet.

           ● För att funktionen ska fungera måste föräldralås vara "på".

           ●►0000◄ är det förinställda lösenordet.

 

 

how to use Hur låser man applikationer

 

           Du kan låsa applikationer och låsa upp dem.

           1.  home ►  settings ►  advanced setting  Säkerhet ► Applikationlås ► Välj de applikationer du vill låsa
 

           ● ►0000◄ är det förinställda lösenordet.  

 

 

function Låsa ingångar

 

         Du kan låsa och låsa upp tevens olika ingångar. 

           home   settings ►  advanced setting  Säkerhet ►PÅ ► Välj inmatningslås ► Välj de ingångar du vill låsa .

 

 

 

              ● ►0000◄ är det förinställda lösenordet.  

 

how to use Återställ lösenordet

 

           home  settings  advanced setting ► Säkerhet ► Återställ lösenordet

 

           Välj eller ändra lösenordet på teven.

 

           ● ►0000◄ är det förinställda lösenordet.  

 

Om teven är inställd på Frankrike så är ► 1234 ◄ lösenordet

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500