Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Bluetooth - Min LG Android telefon är inte synlig för andra telefoner.

 • Övriga
 • Övriga
 • Operation
 • LG Friends, Mobiltelefoner, Mobiltillbehör, Tablets
 • Senast uppdaterad 2015-06-11

 

När din telefon inte kan bli funnen av andra telefoner kan du göra följande:

 1. Kontrollera så Bluetooth är påslaget. (Inställningar > Bluetooth (Om flikar är aktiverade hittar du den under "Nätverk") > Växla till PÅ.
  Notera din telefons namn. (I detta exempel: My LG G2)

 2. Kontrollera så att du inte är för långt ifrån den andra enheten. Det flesta Bluetooth enheter har en maximal räckvidd på 10 meter.

 3. Bluetooth enheter har en upptäcksbar inställlning som gör att din telefon kan bli hittad eller vara gömd för andra enheter.
  Kontrollera så att din telefon synlighet är påslagen (markerad), genom Inställningar > Bluetooth (Om flikar är aktiverade hittar du den under "Nätverk") >  Markera kryssrutan  under "Gör telefonen synlig"
  Notera: Som standard är timern för synlighet satt till 2 minuter. Efter detta så blir enheten onsynlig igen. På vissa enheter kan du ändra timern för onsynligheten.

 4. Låt den andra enheten söka efter Bluetooth enheter igen. Din telefon bör nu bli synlig för andra telefoner.
  Notera: Om den andra telefonen inte kan hitta Bluetooth enheter kan problemet ligga i den andra enheten.

Bluetooth On, visibility setting unmarked  Bluetooth on, Visibility setting marked

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500