Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Process för konfigurering av Exchange mailkonto i LG modeller & Nexus modeller

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • LG Friends, Mobiltelefoner, Mobiltillbehör, Tablets
  • Senast uppdaterad 2015-08-07

 

 

Process för konfigurering av Exchange mailkonto i LG modeller & Nexus modeller

 

 

setup  Installation

 

 

             Skapa ett Exchange mailkonto i LG E-post applikationen ( LG modeller)

 

 

             Set up Exchange mail account on LGEmail app for LG models

 

            
             1. Klicka på Epost-applikationen
             2. Välj “Microsoft Exchange”
             3. Fyll i e-postadress och lösenord
             4. Välj “Nästa”
             5. Välj “Fortsätt”

 

             *Email Active Sync(EAS) protokollet kan styra flera säkerhetsfunktioner på din Androidenhet. För att nå dessa säkerhetsfunktioner, bekräfta följande.

 


             Set up Exchange mail account on LGEmail app for LG models

              Set up Exchange mail account on LGEmail app for LG models              

               Klart.

 

 

              ■ Ställ in Exchange e-postkonto i Gmail-applikationen (Nexus modeller)

             

              Set up Exchange mail account on Gmail app for Nexus models
            
            1. Klicka på Gmail-applikationen

          2. Välj "Lägg till e-postadress"

          3. Välj "Företag" (din jobb-mail)
          4. Klicka på "OK"
          5. Fyll i e-postadressen
          6. Välj “►” ikonen

 

 

             Set up Exchange mail account on Gmail app for Nexus models

 


              7. Fyll i lösenordet
           8. Välj “►” ikonen
           9. Ändra säkerhetstyp
          10. Välj “►” ikonen
          11. Klicka på "OK"

 

 

             Set up Exchange mail account on Gmail app for Nexus models

             Set up Exchange mail account on Gmail app for Nexus models
      

                  Slutför genom att lägga till Microsoft exchange konto


 

    

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500