Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Hur kan jag hantera minnet på LG G4?

 • Övriga
 • Övriga
 • Operation
 • LG Friends, Mobiltelefoner, Mobiltillbehör, Tablets
 • Senast uppdaterad 2015-08-12

 

 

Hur kan jag hantera minnet på LG G4?

 

Function LG G4 HANTERA MINNET

 

             Hantering av minnet kan förbättra telefonens prestanda och reducera batterianvändandet.

                 Obs: Några inställningar, menyer eller ikoner kan skilja sig åt på din enhet beroende på din mjukvaruversion och operatör.


          1. Smart Cleaning

 

                 Du kan hantera din telefons minne genom att ta bort tillfälliga filer, hämtade filer eller avinstallera inaktiva applikationer genom Smart cleaning

 

                 ① Från Hemskärmen klicka på Applikationer  > Inställningar  > Allmänt > Smart cleaning

                 ② Välj Tillfälliga filer och RAW filer, Hämtningsmapp, eller Inaktiva appar.

                 ③ Bocka i de filer, cache, eller applikationer du vill ta bort eller avinstallera, klicka på Rensa, därefter JA för att radera valda filer.

                 Obs: Denna process kan inte ångras. All ibockad informationkommer att tas bort eller avinstalleras när du klickar på ja, du kan installera applikationer igen från Google Play Butik. Hämtningsmappen kan lista filer som är lagrade på ditt SD-kort.

 

                 Smart Cleaning Inställningar

                 ① Från Smart cleaning, tryck på Menyknappen > Inställningar.

                 ② Tryck på Notifieringsintervall för att ställa in när du vill få en notis om rensning.

                 ③ Tryck på Inaktivitetsperiod för att ställa in en notis för att visa de filer och applikationer som inte används.

 
          2. Filhanterare
 

                 Filhanteraren kan visa och ändra sparade filer på din telefon.

 

                 ① Från hemskärmen klicka på Applikationer > Filhanterare ICON

                 ② Välj filens kategori (Alla filer, Musik, Foto, Video, Dokument) eller välj Cloud.

                      Obs: Cloud-alternativet är ej tillgängligt för alla modeller.

                 ③ Tryck för att öppna en mapp eller fil, tryck och håll in en fil eller en mapp för ytterligare alternativ

 

                 Ikoner för Alla filer alternativet

                 ICON Tryck för att skapa en ny mapp.

                 ICON Tryck för att välja filer att flytta.

                 ICON Tryck för att välja filer att kopiera.

                 ICON Tryck för att välja filer att radera.

                 ICON Tryck för att öppna Menyn

                 OBS: Om du vill flytta filer mellan olika mappar måste du göra det från Alla filer mappen.

                            Det finns ingen möjlighet att flytta en fil mellan mappar i Musik, Bild, Video, eller Document mapparna.

 

          3. Lagring
 

                 ① Från hemskärmen, klicka på Applikationer  > Inställningar   > Allmänt > Lagring ICON

                 ② Undersök vilket område som tar upp ditt minne.

                 ③ Radera innehåll för att få mer minne.

 

                 Några grundläggande steg för att få mer tillgängligt minne står nedan:

   

                 ① Radera onödiga meddelanden (SMS) och multimedia meddelanden (MMS)

                      - Från hemskärmen, tryck på Applikationer

                      - Tryck på SMS/MMS

                      - Tryck och håll in det meddelande du vill radera

                      - Tryck på Radera.

                 ② Överför bilder och media till en dator och radera det från telefonens minne.

                 ③ Radera webbläsarens cache, cookies, eller history.


                      För att rensa i applikationer en och en:

                      - Från lagringsmenyn, välj Applikationer.

                      - Välj önskad applikation.

                      - Välj Töm cacheminne.

                      - Tryck på Ta bort data.

 

                      För att rensa i alla Applikationer:

                      - Från lagringsmenyn, klicka på Cachad data.

                      - Tryck på JA för att rensa cacheminnen för alla program.

 

                 ④ Hantera applikationer

                      - Från lagringsmenyn, klicka på Program.

                      - Svep från höger till vänster för att komma till Nedladdad-skärmen.

                      - Välj önskad applikation.

                      - Tryck på Avinstallera och därefter OK.

                      Obs: Några applikationer är förinstallerade, att trycka på Avinstallera uppdateringar kommer bara att återställa programmet till den fabriksinstallerade versionen.

                 ⑤ Radera samtalshistorik.

                      - Från hemskärmen, tryck på Applikationer > Samtal ICON

                      - Tryck på Historik.

                      - Tryck på Menyknappen ICON

                      - Välj Radera alla.

                      - Klicka på Ja.

 

          4. Program hanterare
 

                 I programhanteraren kan du se hämtade applikationer, se tillgängligt minne, flytta applikationer till SD-kortet, avbryta tjänster som körs, återställa appinställningar, återställa standardapplikationer och mer.
     För att nå programhanteraren, från hemskärmen, klicka på
Applikationer  > Inställningar  > Allmänt > Program

                 Programhanteraren är uppdelad i följande flikar:
                 ① NEDLADDAT - visar en lista på applikationer som har hämtats och på hur mycket minne de använder. Klicka på tillbaka knappen  för att återvända till huvudmenyn.
                 ② PÅ SD-KORT - visar en lista på program där du kan flytta data eller delar av applikationen till SD-kortet.

                      - För att flytta en applikation till SD-kortet, välj en applikation från PÅ SD-KORT fliken.

                      - Välj Flytta till SD-kort. Knappen kommer att bli grå och visa "Flyttar" medan den flyttar över till SD-kortet.

                 ③ AKTIVA - visar telefonminnets uppdelning av System, Applikationer och 'Free' såväl som applikationers RAM-användning.Tryck på  Menyknappen ICON > Visa cachade processer för att se en lista med cachade bakgrundsprocesser.
                 ④ ALLA - visar en lista på alla program, processer och tjänster på enheten.
                 ⑤ INAKTIVERADE - visar alla program som du har inaktiverat. Visas inte om inte en applikation har inaktiverats.

  

                 Återställ programinställningar:

                 Detta kommer att återställa inställningar för inaktiverade applikationer, standardprogram för åtgärder, begränsgningar för bakgrundsdata för applikationer. Du kommer inte att förlora data för applikationer.

 

                 ① Från programhanteraren, svep från höger till vänster till fliken ALLA.

                 ② Tryck på Menyknappen och välj Återställ programinställningar.

                 ③ Tryck på Ja.

 

                 För att återställa standardapplikationer:

                 Detta kommer att återställa standardapplikationernas inställningar. Till exempel när du öppnar en URL kan du välja mellan att använda webbläsaren eller Chrome automatiskt varje gång. För att återställa detta måste du rensa markeringen.

 

                 ① Från programhanteraren, svep från höger till vänster till fliken ALLA.

                 ② Tryck på Menyknappen ICON och välj Åerställ standardprogram

                 ③ Tryck på Ta bort bredvid appen du vill rensa. När du öppnar ett program eller trycker på en länk som är ansluten till appen igen kommer du se ett schema för att välja inställningar igen.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500