Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Dålig doft, vita eller mörka fläckar eller ränder på kläder? / Bad smell, damaged clothes? White or black lines and spots on the laundry

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Styler, Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2015-06-05

 

Dålig doft, vita eller mörka fläckar/ränder på kläder?

 

Om en kund är övertygad om att det faktiskt föreligger ett fel på tvättmaskinen hjälper vi naturligtvis till med att ordna service via hembesök av auktoriserad tekniker, men problem av dessa slag kan i allmänhet åtgärdas utan service eftersom det förmodligen inte rör sig om något tekniskt fel på produkten.

 

Att en tvättmaskin ger vita eller mörka fläckar eller ränder på kläder, lämnar ludd/noppor eller börjar lukta illa vid användning på högre temperaturer än 60 grader tyder på att man oftast tvättar i 30 eller 40 grader och/eller inte rengör produkten som rekommenderat. Fläckar och ev. dålig doft kommer troligtvis ifrån tvätt- och sköljmedelsrester samt bakterier inuti maskinen. Dessa gror och trivs om man sällan hettar upp vattnet och beror oftast på att rester av tvätt- och sköljmedel ansamlas i maskinen.

Bristfälligt underhåll påverkar tvättresultatet negativt och ger svarta/ljusa ränder och fläckar på textilier eftersom tvätt- och sköljmedelrester + möjlig bakterieansamling i maskinen leder till beläggningar mellan trumma och bälg. När man plockar ut tvätten kommer denna i kontakt med den smutsiga bälgen och på så vis uppstår missfärgningar.

Testa att höja temperaturen till högsta möjliga och kör tvätt- och sköljprogram upprepade gånger utan tvätt-/sköljmedel eller kläder/andra textilier i maskinen. Testa också att minska mängden tvätt- och sköljmedel något därefter för att undvika fortsatta problem. Om maskinen har programmet TubClean ska detta användas regelbundet. TubClean-programmet fyller maksinen med mer vatten än ett normalt tvättprogram och rengör själva maskinen.

För att undvika att problem återuppstår bör en som slutkund;

  •     Minska mängden tvätt- och sköljmedel något då rester främjar tillväxt av beläggning.
  •     Använda ett tvättmedel utan zeoliter. Zeoliter ersätter fosfater i moderna miljövänliga tvättmedel.
  •     Tvätta vid 60 grader eller högre (alt. köra ett tomt program på hög temperatur minst en gång per vecka). Bakterier dör i allmänhet först vid uppvärmning till 60 grader.
  •     Rengöra tvättmedelsfack, filter och gummibälg noggrant efter användning av maskinen.
  •     Lämna dörren på glänt och tvättmedelsfacket öppet efter tvätt för att låta maskinen torka ur ordentligt.

 

* * *

c    White/black lines or bright/gray spots on the laundry


Problems can be caused by:
Too much detergent dosage in relation to water. Washing at low temperature, 40 degrees or less (favors bacterial growth). Detergent containing zeolite or other insoluble substance, hard water.
Many detergents containing zeolite today as a plasticiser for the water. Zeolite replacing phosphates in some detergents. Zeolites are naturally occurring lersort and not water soluble. When a powder with zeolite used in combination with an overdose, it is therefore sometimes see gray-white residue of detergent (zeolite) on dark garments. Modern washing machines consume significantly less water (and therefore energy) than a 10 year old machine. If dosing guidance on the detergent packaging does not take sufficient account of this can result in an overdose. After a period of time may also have a sour smell to arise in the machine, this is due to a mixture of lime and zeolite formed on the outside of the drum.
If small particles of this coating can come off of those too few small bright streaks on the laundry. The coating on the outside of the drum must be removed, see instructions below. Dose is then about 1/3 less than what it says on the package, and avoid use of higher temperature and preferably an extra rinse if this is an option. If none of this works you can either dispense even smaller, or use a liquid detergent or a detergent containing no zeolite. If your drain is not connected to a municipal sewage treatment plants should not phosphate detergents used for environmental reasons. Precautions to avoid problems with white stripes, or odors: Dispense less detergent than what is written on the package and if possible choose a higher temp. Wipe the rubber bellows after each wash. Let the detergent drawer and door open after washing.


Brown or black spots on laundry:
Brown or black spots on the laundry may occur partly by mixing black wash with wash of another color, but it may also be due to bearing failure. In the bearing around which innerrummans nurrar finnsdet fat. The fat is contained inside the stock gasket. In an incipient bearing failure, the bearing grease to "leak" out and attach themselves to for example the clothes in the drum. If the stains are heavily marked, and the remaining pieces are not "dirty" can therefore suspect a bearing failure. LG has three years bearing warranty on our washing machines in Sweden.


 

Smell/odor:
Bad odor is never a warrantable failure. Bad odor can occur in the washing machine because of that today washes rather low temperature washes. 40 degrees is the most common washing instructions today. At such low temperatures disappears visible dirt and the clothes are clean. But the temperature itself is not bactericidal why it can always be opportunities for bacteria to multiply. The bacteria comes mainly from the clothes being washed in the machine. A more rapid bacterial growth can occur if you wash warm wash very often and also leaves the door open for airing after washing.

If, for longer run with a machine that smells bad it may be formed so thick coatings to attempt to repair without removing coatings are not possible. That is why good hygiene practices to take care of the machine are so important.

 

Brief advice to avoid bacterial growth:

1) Wash at least a couple of hot washes per month (90-95 degrees)

2) Always leave the door evident after washing 3) Run an empty hot wash with bleach once in a while.

3) If the machinee comes with "Tub Clean" program , use that instead. "Tub Clean" program fills the machine with a higher water level since the inside of the drum rotation is sprayed on the outer drum partitions where bacteria growth occurs.

 

- J. Makenzius

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500