Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Torktiden har fastnat på 6 minuter.

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Torktumlare, Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2014-09-15

Torktiden har fastnat på 6 minuter. 

 

Orsak

  - Beroende på mängden tvätt, filtrets renlighet och snurrhastighet kan torktiden variera.

    6-16 minuter visas till dess att tvätten är helt torr, i upp till 2 timmar.

 

Åtgärd

  - Torka lämplig mängd tvätt (5~7kg).

  - Om torkningen tar lång tid trots lämplig mängd tvätt, rengör filter och torka igen. 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500