Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Handhavande: Rengör kondensorn.

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Torktumlare, Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2014-09-15

Handhavande: Rengör kondensorn.

 

 

Orsak
  - Ludd kan inte bli borttaget helt och hållet av filtret, en del kommer genom till kondensorn. 
    Rengör kondensorn regelbundet för att förhindra igensättning.

 

Åtgärd

  - Rengör kondenstorn minst en gång var tredje månad.

    Öppna locket och drag ut kondensorn.

    Spola den ren med vatten och koppla in den igen.

    Se till att låsa fast kondensorn ordentligt.

 

 

 

                              

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500