Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Ifall ‘Empty Water Container’ visas

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Torktumlare, Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2014-09-15

Ifall ‘Empty Water Container’ visas

 

 

Orsak

  - Ifall maskinen stannar I torkcykeln och ‘Empty Water Container’ visas, betyder det att maskinen inte kan torka.

  - Ifall meddelandet visas kan maskinen sluta arbeta.

 

Felsökning

 1) När vattenbehållaren för torkvatten används

  - Töm vattenbehållaren och tryck på Start/Pause-knappen för att starta om.

  - Ifall meddelandet visas även efter att behållaren är tömd, se till så att tumlaren står jämnt.

     (Justera det lägre benet på maskinen för utjämning.)

 

 

 

 

 

 

 

Vattenbehållaren måste tömmas varje gång maskinen används.

Behållaren har en kapacitet på 9kg. Ifall denna inte toms innan nästa torkprogram påbörjas, kommer ‘Empty Water Container’ att visas på displayen och torktumlaren kan komma att pausa programmet.

Man kan tömma behållaren i mitten av programmet för att undvika detta.

Ifall man inte önskar att tömma behållaren efter varje program kan en uttömningsslang installeras till avlopp.

 

 

2) Vid användning av avloppsslang.

   - Undersök ifall slangen är veckad eller nersjunken i vatten.

 

 

 

Förlängning av avloppsslangen är ej möjlig. Flödesmotstånd kan öka och störa dräneringen. Använd istället vattenbehållaren eller flytta produkten. 

 

En kostnad för service kan komma att tas ut, oavsett ifall produkten är inom garantitiden, ifall felet visar sig vara att vattentanken inte blivit tömd.

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500