Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Felkod OE, Alternativ A.

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Styler, Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2014-09-20

Felkod OE, Alternativ A.

 

 

Orsak
 Kan inte tömmas om avloppsslagen är felaktigt installerad. I detta fall kan vatten flöda baklänges och orsaka dålig lukt.


Åtgärd
 Drag ut avloppsslang och tryck sedan på Power Spin Start.
 (Om den inte tömmer ordenligt kan avloppsslangen eventuellt vara igensatt.) 
 

"OEförekommer om maskinen inte töms helt inom 10 minuter. 

Hur man kontrollerar avloppsslang:

 

Slang kan vara för högt upphängd   Slang kan vara vriden. 

 

Slang kan blockeras av golvet  Slang kan vara igensatt. 

 

 

Slang kan vara böjd. 

 


 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500