Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vad ska jag göra om artiklarna inte blir helt torra efter cykeln?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Styler, Torktumlare, Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2015-06-26

 

Vad ska jag göra om artiklarna inte blir helt torra?

 

 

 

cause Orsak

 

      - Om artiklarna inte blivit centrifugerade innan de överförs till trumman kan torkningen ta väldigt lång tid

        och kläderna kan vara fortsatt fuktiga.

 

      - Torkcyklerna kommer inte att fungera optimalt om för stor mängd artiklar torkas samtidigt. 

 

how to fix Lösning

 

      1. Börja med att centrifugera artiklarna innan torkcykeln startar.

 

          amount of load

  

 

     2. Se till att filtret är rengjort och att det rengörs efter varje cykel.

 

         cycle choose, lint filter

 

    3. För elektroniska torktumlare kan "rensa filtret" ledlampan lysa efter filtret blivit rengjort då ska kondensortanken tömmas.

 

         condenser empty water

 

    4. Om "töm vatten" ledlampan blinkar ska kondensortanken tömmas.

 

    5. Du kan vara tvungen att tömma vatten två gånger under en cykel.

 

       clean vent pipe

 

   6. Överfyll inte trumman.

 

adequate amount

          add more time

 

     7. Volymen artiklar ska inte vara mer än halva trumman.

 

    8. När för en för stor mängd torkas, kan cykeln ta längre tid och artiklarna blir inte helt torra.

 

    9. Sortera artiklarna baserat på material och färg innan torkning.

 

    10. Om det är en väldigt liten mängd artiklar som ska torkas med ett sensorprogram kommer inte sensorerna upptäcka några artiklar och

           programmet kommer att avslutas efter 10 minuter.

 

    11. Lägg till artiklar eller använd manuell torkning.

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500