Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Varför visas töm vattnet i displayen?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Torktumlare, Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2015-06-29

 

Varför visas töm vattnet i displayen?

 

 

 

cause Orsak

 

       - Om en torktumlare stannar och töm vattnet visas i displayen så är kondenstanken full. 

 

how to fix Lösning

 

     1. Töm vattnet kommer att visas när torktumlaren startar.

          

           Empty Water

                                 Töm vattnet

  

      2. Töm vattnet innan du startar en cykel.

 

      3. När du startar cykeln efter du tömt kondenstanken kommer töm vattnet försvinna.

 

      4. Om torktumlaren stannar under programmet och töm vattnet visas i displayen så kan inte torktumlaren fortsätta

          cykeln på grund av att kondenstanken är full.

 

      5. Töm kondenstanken och återuppta cykeln genom att trycka på start/paus knappen.

 

      6. Om kondensen leds ut genom en dräneringsslang kan töm vattnet visas i displayen om slangen är böjd eller vikt, om slangen

          är högre än produkten eller om dräneringsslangen ligger i vatten.

 

 

           Drain hose installation


 

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500