Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Rengjorde du filtret innan användning?

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Torktumlare, Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2015-06-11

Rengjorde du filtret innan användning?

 

 

 

cause Anledning

 

        ■ Om filtret är tilltäppt torkar inte tvätten optimalt och el kommer att slösas.

 

 

how to fix Lösning

 

       ① Öppna dörren.

 

       ② Stäng av och dra ut kontakten.

 

       ③ Plocka ut filtret ur filterfacket.

 

           cleaning filter

 

       ④ Du kan försiktigt ta bort dammet från filtret med ett finger eller så kan du använda en dammsugare.

 

           cleaning filter

 

      ⑤ Se till att filtret är helt fritt från damm och stoppa sedan tillbaka filtret.

 

           cleaning filter

 

          ※ Ett tilltäpt filter kommer med största sannolikhet att sänka torkprestationen och ökar risken för brand ※

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500