Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Varför startar inte tvättmaskinen?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Styler, Torktumlare, Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2015-06-26

 

Varför startar inte tvättmaskinen?

 

 

 

Cause Orsak

 

       ■ Är tvättmaskinen kopplad till ett grenuttag så kan tvättmaskinen ibland ej starta på grund av otillräcklig ström tillförsel.

  

       ■ Att koppla in andra enheter i eluttaget där tvättmaskinen är inkopplad kan göra elflödet blir instabilt.

  

       ■ Eluttaget bör skicka ström som är12 ampere för att tvättmaskinen ska kunna operera normalt.

 

 

how to fix Lösning

 

       ■ Koppla in kontakten direkt i eluttaget.

 

      ■ Se till att det är jordat.

 

            earthing

                       Ett jordat eluttag ska användas

 


                         

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500