Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Är enheten i våg?

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2014-09-08

Orsak

När enheten inte i rätt nivå kan det uppstå vibrationer och missljud.

 

Åtgärd

Justera enheten så att den står lätt bakåtlutad i förhållande till golvet.

Hur man justerar produkten:

- Montera loss och ta bort det lägre locket.

 

https://gscs.lge.com/gscs/support/fileupload/downloadFile.do?portalId=P1&fileId=BD_N-1405339520782

 

- Justera höjden p å de två benen.

- Skruva åt justeringsskruvarna på de båda benen.

- Se till att enheten lutar något bakåt och att kylskåpsdörren stängs automatiskt när den öppnas till hälften.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500