Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Står produkten i rätt vinkel?

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2014-09-08

Orsak

 

När en produkt inte står i jämn nivå kan vibrationer och oljud uppstå.

 

 

Åtgärd

 

Justera enheten så den står i rätt nivå.

 

* Hur man justerar nivån:

 - Tag bort huven i nedre framkant.

 - Injustera benen på båda sidor höjdledes.

 - Skruva åt skruvarna på båda benen.

 - Se till att skåpet lutar lätt bakåt. Dörren skall stängas automatiskt när dörren är till hälften öppen. 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500