Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Frostbildning I frys.

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2014-09-08

Orsak
 
Om dörren inte stängs ordentligt eller om varm luft kommer in i skåpet när luftfuktigheten är hög kommer frost att bildas. Frost bildas då varm och kall luft möts, i samband med att dörren öppnas och stängs.
Detta fenomen förekommer oftare under sommaren då luftfuktigheten är högre än resten av året och försvinner i och med att utomhustemperaturen sjunker.
 
Åtgärd
 
Se till att dörren kan stängas ordentligt samt torka bort frost med en torr handduk.

 

https://gscs.lge.com/gscs/support/fileupload/downloadFile.do?portalId=P1&fileId=BD_N-1405339520776


Bifogade filer

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500