Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Svag Kyla

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2014-09-10

 

Svag kyla.

 

Orsak 

Om matvaror blockerar luftintagen leder detta till att luften inte kan cirkulera, vilket I sin tur leder till ökad temperatur.

 

Åtgärd 

Flytta om matvarorna så att de fyller ca 60% av det totala utrymmet. Detta tillåter optimalt luftflöde och temperaturhållning.

Om mängden matvaror ökar med 10% stiger elkonsumptionen med 3,6%.


https://gscs.lge.com/gscs/support/fileupload/downloadFile.do?portalId=P1&fileId=BD_N-1405339520767

 

https://gscs.lge.com/gscs/support/fileupload/downloadFile.do?portalId=P1&fileId=BD_N-1405339520768

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500