Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Lampor och/eller display är släckta/mörka

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2014-09-13

Lampor och/eller display är släckta/mörka.

 

Orsak  

 Detta kan förekomma om strömkabeln inte är ordentligt inkopplad eller pga. defekt eluttag.

 

Åtgärd

Se till att strömkabeln är ordentligt inkopplad och prova alternativt ett annat eluttag.

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500