Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Produkten luktar gas.

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2014-09-13

Produkten luktar gas.

 

 

Orsak

 

Om gas läcker ut från kylskåpet kommer kyl/frys att sluta fungera inom några dagar. Om produkten däremot fungerar bra, trots gaslukten, kommer läckaget troligtvis från någon annan enhet.

 

Åtgärd

 

Om produkten inte kan kyla eller frysa, kontakta servicecenter.

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500