Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Handhavande: Byta filter.

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2014-09-13

Handhavande: Byta filter.

 

 

Orsak

 

Främmande material kan förekomma I vattnet om vattenfiltret bytts ut men inte spolats igenom, vattenfilter inte blivit bytt på väldigt länge eller om dispenser inte använts under en lång tid.

 

Åtgärd

 

Byt filter var sjätte månad.

     Efter att ha bytt filter, spola igenom detta med minst 1,5 liter vatten innan det börjar användas. För att bli kvitt eventuella kolrester i vattensystemet, spola vatten i 3 minuter på varje knapp (Aktiv kol är ofarligt för människokroppen

 

1.    Om främmande material förekommer i vattnet trots regelbundna filterbyten bör service kontaktas.

2.     Föroreningar kan spridas genom vattenledningen. 

 

Kontakta service om främmande föremål hittas I vattnet efter filterbyte och genomspolning.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500