Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Varför bildas det för mycket frost och is i frysfacket?

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2015-04-28

 

 

Problem

 

Det bildas för mycket frost och is i frysfacket.

 

 

Förklaring och möjliga lösningar

 

När fuktig luft ifrån utsidan tar sig in i frysen kan detta orsaka frostbildning. Detta beror ofta på att frysdörren inte är helt stängd.

 

  • Om mat, kartonger eller annat fruset material placeras så att dörren inte går att stänga hela vägen kan den se stängd ut, men inget motstånd/vacuum märks av. Dörren öppnas alltså för enkelt.
  • Undvik att rengöra frysens insida med en våt eller fuktig trasa, då detta orsakar liknande problem med frostbildning.
  • Kontrollera dörrens gummilist för att upptäcka eventuella hål eller sprickor. Vänligen notera att vissa modeller har hål i hörnen av dörrlisten för att pressa ut luften och sluta tätt då dörren stängs. Detta är normalt. Om du däremot upptäcker en skada i listen bör du kontakta supporten eller en reparatör.
  • Om ingenting av ovanstående förklarar eller löser problemet, kan det i sällsynta fall röra sig om en blockering i cirkulationen p.g.a. isuppbyggnad. Du borde då testa att frosta av enheten ordentligt eftersom en reparation inte alltid är nödvändig. Kontakta kundsupporten för mer information.

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500