Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Fuktbildning på kylskåpets yttersidor.

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2014-09-08

Orsak

 

Fukt på utsidan av enheten beror på omgivning med hög temperatur och hög luftfuktighet.

 

 

Åverkan

 

Fukten försvinner när luftfuktigheten sjunker.

Kontakta servicecenter om kondens rinner ned efter att du har torkat bort det två gånger med en handduk.

 

https://gscs.lge.com/gscs/support/fileupload/downloadFile.do?portalId=P1&fileId=BD_N-1405339520156

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500