Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Problem att stänga dörr.

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2014-09-08

Orsak
 
Om för mycket mat förvaras på hyllplanen eller i dörrfacken kan inte dörren stängas helt p g a. att dörren krockar med varorna.
 
Åtgärd
 
Se till att inga matvaror hindrar dörren från att sluta tätt. Tryck till gummilisten för att se till att den sitter fast ordentligt och slutar tätt.
  

https://gscs.lge.com/gscs/support/fileupload/downloadFile.do?portalId=P1&fileId=BD_N-1405339520166
 
* Om skåpet piper trots att dörren är stängd kontaktas servicecenter.

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500