Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Varför kommer det ingen is ifrån dispensern?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2015-05-05

 

Hur gör jag för att få is ifrån isdispensern? 

 

Symptom Symptom
                 Enheten producerar is men det kommer ingen is ifrån isdispensern.

 

Reason Möjlig orsak

         Ibland uppstår problem med att få is ifrån dispensern det finns fel mängd vatten i isbrickan eller när ismaskinens arm fastnat.

 

How to fix Lösning        

         Fyll på med rätt mängd rent vatten till det indikerade strecket, 2/3, och och justera isdispenserns hävarm tills den står i rätt läge.

 

 

1. Lyft

2. Ta bort skyddet

3. Ta ut isdispensern, tillsätt vatten och justera armen (Isbrickan kan inte tas bort)

 

Separate door basket Remove cover. Disassembled

 ☞ Designen kan skilja sig mellan olika modeller 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500