Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Så här använder du frysdelens manuella islåda.

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2015-05-05

 

 

Hur ser frysdelens manuella islåda ut?

 

Design och funktion.

 


 

 

2012 Copyright LG Electronics Inc. Alla rättigheter reserverade.


Denna video är endast till för informativa ändamål och du rekommenderas alltid att konsultera

användarmanualen som medföljer LG-produkten.

 

Varken LG Electronics Inc., dess dotterbolag eller någon av dess anställda (hädanefter "LG") ska

hållas ansvariga för någon olämplig eller felaktig användning av produkten eller för informationen

som beskrivs här.

 

Under inga omständigheter kan LG hållas ansvarigt för några direkta, indirekta, tillfälliga,

speciella eller typiska följdskador, vare sig i strikt ansvar eller i form av skadestånd, oavsett

orsak och eventuella teorier om ansvar (detta inkluderar försumlighet, produkt-/personskador och

alla andra eventualiteter) som uppstått på grund av att du tagit del av informationen i denna

video.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500